| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Projecten

Page history last edited by PBworks 12 years, 11 months ago

Lopende projecten

 

 

e-Portfolio

- hier volgt een korte tekst van Rudi -

Meer weten... 

 

 

Social Software

Het project Social Software wordt uitgevoerd in samenwerking met ASIS en CMD. In een tweetal deelprojecten staat het begeleiden van studenten op afstand centraal. Hierbij gaat het ondermeer om het begeleiden van studenten tijdens stage- en afstuderen, de inzet van social software in de minor Asian Trade en het optimaliseren van de binding van studenten onderling, met docenten en met de instelling. Projectleider: Eky Fioole

Meer weten... 

 

 

Digitale Learning Content

Het project richt zich in de kern op het toegankelijk maken van digitale leermiddelen voor de onderwijspraktijk. We ondersteunen academies en individuele docenten bij het vinden, gebruiken en delen van digitale leermiddelen. Docenten die zelf content willen ontwikkelen kunnen ook bij ons terecht. Deelnemende academies: AM, JHS, AGZ, Xplora. Projectleider: Ronald Spruit

Meer weten... 

 

 

Games & Simulaties

- hier volgt een korte tekst van Jan -

Meer weten...

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.